Cetán Autósiskola

Vállalkozási feltételek

 

 1. Czene László Péter EV.
  Fantázia név: Cetán Autósiskola

 

 1. Székhely: 2364 Ócsa, Falu T. u. 53.

   

 1. Cég formája: Egyéni vállalkozó

 

 1. Nyilvántartási szám: 50350520

 

 1. Adószám: 67517819-1-33

 

 1. Képzőszerv azonosító: 8905

 

 1. Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/003196

 

 1. Iskolavezető: Czene Lászlóné
  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Telefon: 06 70-314-3195

 

 1. Ügyfélfogadás: 1194. Budapest, Hofherr Albert utca 40/D,

    Ügyfélfogadás ideje:     Hétfő: 8-9, 17-18
                                                 Kedd: 8-9, 17-18
                                                 Szerda: 8-9, 17-18
                                                 Csütörtök: 8-9
                                                 Péntek: 8-9

Telefon: 06 70-667-7990
                 06 70-314-3195

 

 1. Telephely: 1194. Budapest, Hofherr Albert utca 40/D

 

Tanfolyamainkon B, C, CE, D1, D kategóriás vezetői engedély szerezhető. Az a jelentkező iskolázható be, aki a külön jogszabályban előírt életkort betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb, valamint közlekedés biztonságilag alkalmas.

 

Beiskolázható, és a beiskolázás feltételei

Vizsgázhat

Kategória

Életkor

Előfeltétel

Elmélet

Gyakorlat

B

16,5

 

16 és ¾

17

C

17,5

B kategóriás vezetői engedély

17 és ¾

18

CE

17,5

C kategóriás vezetői engedély vagy C kategóriás vizsgaigazolás

17 és ¾

18

D1

17,5

B kategóriás vezetői engedély

17 és ¾

18

D

20,5

C kategóriás vezetői engedély vagy C kategóriás vizsgaigazolás

20 és ¾

21

 

E-mailben és ügyfélfogadási időben az ügyfélfogadónál lehet jelentkezni, ahol a szóbeli tájékoztatás után a képzőszerv vállalkozási feltételeit, képzési programját, írásbeli tájékoztatóját megkapja a tanuló. minden tanulóval a járművezetői tanfolyamra való felvétel előtt írásbeli felnőttképzési szerződét kötünk. Fiatalkorú tanulóval kötött szerződést a törvényes képviselőnek is alá kell írni.  

 

Autósiskolánk az elméleti képzést e-learning (távoktatás) formájában végzi. Igény esetén tantermi foglalkozás keretén belül is lehetséges, ami létszám függően indul.

 

Az előadások napját, valamint idejét, a tanfolyam megnyitónkon a jelöltek választhatják meg. A tanfolyamok általában a délutáni órákban, többségében heti három alkalommal, alkalmanként 4 tanórában zajlanak le. Egy tanóra 45 perces (két tanóra is lehet egyben). Az elméleti tanfolyamok előadásairól hiányozni tantárgyanként 10%-ban lehet, illetve az ettől több hiányzást pótolni kell pótfoglalkozás keretében vagy a következő tanfolyam azonos foglalkozásán való részvétellel, ami ingyenesen megtehető.

 

Elméleti tanfolyam tantárgyai és minimum óraszámai:

Kategória

Közlekedési ismeretek

Vezetés elmélet

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek

Szükséges tantárgyakra fordítható

Munkavédelem

Biztonsági ellenőrzés és üzemeltetés

Összes óra

B

14

6

2

6

-

-

28

C

24

12

16

-

12

16

80

CE

4

4

4

-

-

8

20

D1

12

12

10

-

-

6

40

D

8

6

6

-

-

8

28

 

 • Az elméleti tanfolyam elvégezhető e-learning, illetve tantermi foglalkozás keretén belül.
 • A tanfolyamon való részvétel kötelező kivétel a mozgáskorlátozott, vagy siket tanulót a képzés elméleti tantárgyainak tantermi foglalkozásain való részvétel alól - kérésére - az iskolavezető mentesíti. A mentesített tanulók felkészítésében a képző szerv a tanulóval kötött külön megállapodás szerint működik közre.
 • A kötelezően előírt órák 10%-a alól a hiányzás megengedett. Ezen felüli hiányzás esetén pótfoglalkozáson kell részt venni az oktató által megjelölt időpontban.

Elméleti vizsgát a tanfolyam elvégzését követően az első foglakozástól számítva 9 hónapon belül kell tenni. Amennyiben a tanuló a tanfolyam kezdetétől számított 12 hónapon belül nem teszi le sikeresen az elméleti vizsgáit, csak a teljes tanfolyam megismétlését követően jelenthető ismét elméleti vizsgára.

 • Ha az elméleti vizsgán nem felel meg, pótvizsgadíj befizetése után tehet újabb vizsgát

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki az elméleti tanfolyamot elvégezte. Személyes iratokon túl a legalább alapfokú iskolai végzettséget igazoló eredeti bizonyítvány bemutatása is kötelező. Az elméleti képzés hatósági vizsgával zárul.

 

A Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponttól (KAV) kapott engedély alapján az írásbeli vagy a számítógépes elméleti vizsga helyett:

 1. A magyar nyelvet nem anyanyelvi szinten beszélő, értő (a továbbiakban: magyar nyelvet nem beszélő) külföldi állampolgár, amennyiben nem áll rendelkezésre vizsgaanyag a vizsgázó állampolgársága szerinti hivatalos nyelven, tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.
 2. Az egészségi állapotából következően - a tanulási képességet vizsgáló magyar szakértői és rehabilitációs bizottság által kiállított szakértői szakvéleménnyel igazoltan - szövegértési vagy szövegolvasási nehézségekkel küzdő személy szóban is vizsgázhat.
 3. Az a – szakorvosi igazolással rendelkező – hallássérült személy, aki a magyar jelnyelvet használja, kérésre magyar jelnyelven a Jelnyelvi Tolmácsok Országos Névjegyzékében nyilvántartott jelnyelvi tolmács közreműködésével szóbeli vizsgát tehet.

Az 1. pontban említett tolmács közreműködésével történő vizsgára a tolmácsot a közlekedési hatóság az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodától rendeli ki. Ha Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda a tolmácsolást nem tudja biztosítani, akkor annak ellátására a kiválasztott nyelvben jártas, más alkalmas személyt kell kirendelni. A tolmács közreműködésével történő elméleti vizsgaigényt a kért vizsgaidőpontot megelőzően legalább 15 nappal korábban kell benyújtani a Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközponthoz (KAV).

Sikeres közlekedési ismeretek vizsgától számított 2 éven belül a vizsgáit be kell fejeznie. Ha nem, újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

 

Gyakorlati képzés:

Ha az elméleti vizsgája sikeres, megkezdheti a gyakorlati felkészülést. A gépjármű vezetése az alapoktatás során járműkezelési /rutin és technikai/ képzéssel kezdődik, un. „zártpályás” formában. A járműkezelési és rutinoktatás folyamán ismerkedik meg a jármű technikai elemeivel és azok kezelési módjával. A kötelezően előírt alapoktatási óraszámok levezetése után lehet a főoktatást elkezdeni „B” kategóriánál, „C”, ”CE”, ”D1”, ”D” kategóriánál pedig a Rutin vizsga után kezdhető. A vezetés helyszíne. Budapest, Hofherr Albert utca 40/D. A gyakorlati képzés során 1 tanóra 50 perces (2 tanóra is lehet egyben). Az alapoktatás során, egy nap maximum 2, a főoktatás során maximum 4 tanórán vehet részt. Az utóbbi 2-2 óra felbontásában 1 óra szünet közbeiktatásával. A gyakorlati vezetések ütemezésénél a lehetőségekhez képest, igazodunk az Ön igényeihez.

 

Előírt minimum gyakorlati órák és km-ek:

Kategória

Életkor

Alapoktatás

Főoktatás

Összes óra

Km

Vizsgaóra

B

17

9

20

29

580

1

C

18

6

23

29

348

1

CE

18

6

8

14

168

1

D1

18

6

23

29

348

1

D

21

6

23

29

348

2

 

 

Tandíjak

Vizsgadíjak

Kat.

Elmélet

Gyakorlat

Óradíj

Össz.

K

Szü

M

JK

R

F

Össz.

B

34400

195000

6500

229400

4600

-

-

-

-

-

11000

15600

C

42300

165000

5500

207300

4600

4600

4600

4400

-

3500

11000

32700

CE

22900

129000

8600

151900

4600

4600

-

4400

-

3500

11000

28100

D1

27500

159000

5300

186500

4600

-

-

4400

-

3500

11000

23500

D

33000

186000

6000

219000

4600

-

-

4400

-

3500

18500

31000

 

A gyakorlati vezetés az alant felsorolt kategóriákban és az gépjárművekkel lehetséges.

„D” – Renault Iliade

„C”- Mercedes ATEGO 1223

„CE” - „C” kategória + Tandem pótkocsi

„B” - Toyota Yaris

„D1” - Mercedes Sprinter 416

 

Gyakorlati vezetésre a váltás helyén pontosan, vezetésre képes állapotban, a megfelelő öltözékben kötelező megjelenni.

Tanuló áthelyezése: Ha a tanuló a tanfolyam során valamilyen okból más képző szervhez szeretne átigazolni, akkor ezt az iskolavezetőnek jeleznie kell. Az iskolavezető kötelessége a képzési igazolás nyomtatványt 3 munkanapon belül 3 példányban kitölteni és azt a tanulónak átadnia. Egy példány marad a képzőszervnél. A képzési igazolás kitöltését az iskolavezető semmilyen körülmények közt nem tagadhatja meg. Abban az esetben, ha a kérvényező fiatalkorú a kérelmet a szülőnek (törvényes képviselőnek) is alá kell írni.

Ha a vizsgázó eleget tett a meghatározott vizsgakövetelményeknek  a KAV elektronikus úton megküldi a vizsgaigazolást az okmányirodának. Kategória bővítés esetén a Vizsgaközpontban kikért vizsgaigazolással lehet tovább folytatni a következő kategóriát.

„B” kategóriánál a vizsgaigazolás kiadásának feltétele a közúti elsősegélynyújtó végzettséget bizonyító igazolás. Ezt igazolhatja a Magyar Vöröskereszt által kiadott igazolással, vagy a felsorolt mentességet igazoló okmány hiteles fénymásolatával. Amennyiben az elsősegélynyújtó végzettséget még nem szerezte meg, akkor fel kell keresnie a Vöröskereszt helyi irodáját, és be kell jelentkeznie a következő elsősegélynyújtó vizsgára.

Felmenthető / a Magyar Vöröskereszt által kiadott "IGAZOLÁS" bemutatása alól /: Egyetemen szerzett orvosi, fogorvosi, gyógyszerész, állatorvosi oklevéllel, védőnői, dietetikusi, mentőtiszti, gyógytornász, eü. szakoktatói végzettséggel, diplomás ápolói oklevéllel, közegészségügyi felügyelő főiskolai szakon, vagy egészségügyi szakközép ill. szakiskolát végzettek.

Felmenthető továbbá minden olyan jelölt, aki 1984.01.01-től 1992.12.31-ig bármilyen járműkategóriában vezetői engedélyt, SM ill. Lj. kategóriában vezetői igazolványt, Trolibusz kategóriában járművezetői engedélyt szerzett.

 

Az alapfokú iskolai végzettség megfelelőségének vizsgálatáról:

   1. Magyarországon kiállított bizonyítványok, oklevelek esetén

A Tv. idézett előírásainak megfelelően elfogadható minden olyan hitelesen kiállított bizonyítvány, mely igazolja a 8. évfolyam sikeres elvégzését.

   1. Nem Magyarországon kiállított bizonyítványok, oklevelek esetén

A külföldön – külföldi állam joga szerint - kiállított bizonyítványok, oklevelek alapfokú iskolai végzettségnek való elfogadásáról külföldi bizonyítványok, és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. Törvény szerinti elismerési eljárás után lehet dönteni.

Ennek érdekében a tanulónak, vizsgázónak az eljáró hatósággal – az Oktatási Hivatalnál (1054. Budapest, V. ker. Báthory utca 10. tel: +36 1 374-2100, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) – kell kezdeményeznie a tárgybéli okmány magyarországi elismerési eljárását.

A KAV az Oktatási Hivatal eljárása során alapfokú iskolai végzettségnek való elismeréséről szóló határozata alapján fogadhat el valamely külföldön kiállított bizonyítványt, oklevelet alapfokú iskolai végzettségnek.

 

BALESETMENTES KÖZLEKEDÉST!

 

KAV Felügyeleti és Módszertani Igazgatóság

1082. Budapest, Vajdahunyad u. 45.

Tel: +36 1 814-1834

 

Innovációs és Technológiai Minisztérium Közúti Gépjármű- Közlekedési Hatósági Főosztály

   1. Budapest, Pf. 1.

 

   1. 10. 13.

 

Czene László Péter ev.                                                                                                   Czene Lászlóné

Cetán Autósiskola                                                                                                              Iskolavezető

 

Ne késlekedj!

Jelentkezz most!

Jelentkezés

Cetán Autósiskola

E-mail: cetan@cetan.hu

Cím: 1194 Budapest, Hoffher Albert u. 40/D

Telefonszám: +36-70/314-3195, +36-70/667-7990