Cetán Autósiskola

Adatkezelési Tájékoztató

CETÁN Autósiskola

Adatkezelési Tájékoztatója

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy kezeljük személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A CETÁN Autósiskola adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban GDPR) 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja:

Az Adatkezelő adatai:  
Név: CETÁN Autósiskola
Telephely: 1194 Budapest, Hoffher Albert u. 40/D.
Képviseli: Czene László Péter E.V.
Székhely: 2364 Ócsa, Falu Tamás u. 53.
Nyilvántartási szám: 50350520
Adószám: 67517819-1-33
Elektronikus cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Adatvédelmi Tisztviselő: az Adatkezelő a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton az Adatkezelő székhelyére vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 15 napon belül küldjük az Ön által kért címre.
Adatfeldolgozás: a lent részletezett cégek/személyek végeznek adatfeldolgozást
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre továbbítás

 

1.       Adatkezelési célok

·         Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszobaályokkal összhangban:

·         üzleti tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe vevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük,

·         munkavállalók adatainak kezelése,

·         partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése.

 

2.       Jogalapok az Ön személyes adatainak felhasználásához

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

a)      a számviteli jogszabáloknak megfelelő számlák kiállítása – jogalap: jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

b)      kapcsolattartás – jogalap: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), és az Adatkezelő jogos érdeke, azaz az üzletmenet folytonosság fenntartása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)

c)       munkavállalók adatainak kezelése – az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), szerződés teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok).

 

3.       Az adatkezelés időtartama

·         A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.

·         A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.

·         A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum 2 év.

·         Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 

4.       Érintetti jogok

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.

Érintetti jogok:

a)      hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)      amennyiban egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)       törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)      az adat kezelésének korlátozása;

e)      a személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

f)       a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

g)      bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)      tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

5.       Jogorvoslati tájékoztatás

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzei Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), elérhetősége: tel: 06-1-391-1400, e-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Bírósági út: az adatvédelmi perek elbírálása a Törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Ne késlekedj!

Jelentkezz most!

Jelentkezés

Cetán Autósiskola

E-mail: cetan@cetan.hu

Cím: 1194 Budapest, Hoffher Albert u. 40/D

Telefonszám: +36-70/314-3195, +36-70/667-7990